Educăm copii pentru viitor

I.G. Duca a fost licențiat la Paris (1903). Acesta a intrat în magistratură ca ajutor de judecător la Râmnicu Vâlcea. De asemenea, I.G. Duca a fost director al Băncilor populare, ministru la Agricultură și Domenii (1918-1919), Externe (1922-1926), Interne (1927-1928) și prim-ministru (14 noiembrie - 29 decembrie 1933).

I.G. Duca
I.G. Duca

Informare program simulare

Urmare a desfășurării probelor scrise pentru simularea examenului de Evaluare națională, în zilele de 4 și 5 aprilie 2022, conducerea unității de învățământ a stabilit ca programul de funcționare va fi urmatorul:
 • Tura I - desfășurarea orelor online, conform programului;
 • Tura a II-a - desfășurarea orelor în regim fizic, conform programului, începând cu ora 12.00;
 • Tura a III-a - desfășurarea orelor în regim fizic, conform programului.
Click aici

Informare program școlar

Ținând cont de:
 • Hotărârea consiliului de administrație din data de 31.03.2022;
 • Ordinul comun ME și MS nr. 3343/707/08.03.2022;
 • OMEC nr. 5447/2020 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare
Se modifică programul școlar al elevilor începând cu data de 06.04.2022, conform graficului atașat. Click aici

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR


Pentru anul școlar 2022-2023, unitatea noastră are 4 clase pregătitoare cu un nr. de 88 locuri.


TelVerde 0800816021, va fi disponibil, de luni până joi, în intervalul orar 8.00-16.30 și vineri în intervalul orar 8.00 - 14.00


 • În perioada: 11 aprilie – 10 mai 2022, are loc completarea, înregistrarea și validarea datelor din cererile de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023;
 • Procesarea cererilor se va face în perioada: 11-26 mai 2022, lista copiilor admiși va fi publicată la avizier și pe site-ul școlii, în data de 27 mai 2022;
 • Ordinea înregistrării cererilor nu este criteriu de admitere. Au prioritate cei care locuiesc în circumscripția școlară, chiar dacă depun cererea în ultima zi de înregistrare.

PROGRAM DE ÎNREGISTRARE ȘI VALIDARE A CERERILOR PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

PRIMA ETAPĂ: 11.04. – 10.05.2022
 • LUNI-JOI: între orele 8.00 – 18.00
 • VINERI: între orele 8.00 – 17.00
ACTE NECESARE:
 • Certificat de naștere copil, în copie xerox și original;
 • C.I. părinți, copie xerox și original;
 • Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (art. 14, alin (4) din OME 3445/17.03.2022);
 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, copie xerox și original, doar pentru copii care împlinesc 6 ani în perioada 01.09. - 31.12.2022.

ATENȚIE!

În incinta unității școlare nu se fac copii xerox, pentru înscrierea la clasa pregătitoare! Vă rugăm să aveți toate copiile xerox solicitate!

Circumscripția scolară a unității de învățământ Școala Gimnazială „I.G.Duca”

Cod postal Sector Denumire stradă
50682 Sector 5 Intrarea Buturugeni, Bucuresti
50664 Sector 5 Intrarea Panduri, Bucuresti
50658 Sector 5 Soseaua Panduri nr. 2-T (numere pare), Bucuresti
50652 Sector 5 Soseaua Panduri nr. 7-T (numere impare), Bucuresti
50676 Sector 5 Strada prof. dr. Ion Athanasiu, Bucuresti
50589 Sector 5 Strada prof. dr. Victor Babes, Bucuresti
50687 Sector 5 Strada Ionita Cegan, Bucuresti
50673 Sector 5 Strada Ciuca Mihai, Bucuresti
50578 Sector 5 Strada dr. Dimitrie Draghiescu, Bucuresti
50684 Sector 5 Strada Frunte Lata, Bucuresti
50683 Sector 5 Strada cpt. Ion Garbea, Bucuresti
50677 Sector 5 Strada dr. Ion Ghiulamila, Bucuresti
50598 Sector 5 Strada prof. dr. Dimitrie Grecescu, Bucuresti
50597 Sector 5 Strada dr. Eugen O. Iosif, Bucuresti
50686 Sector 5 Strada Iovita, Bucuresti
50588 Sector 5 Strada Frederic Jolliot-Curie, Bucuresti
50574 Sector 5 Strada dr. Grigore Romniceanu, Bucuresti
50675 Sector 5 Strada dr. Constantin Severeanu, Bucuresti
50674 Sector 5 Strada dr. prof. Anibal Teohari, Bucuresti
50595 Sector 5 Strada dr. Tomescu C. Nicolae, Bucuresti
50688 Sector 5 Strada Ion Urdareanu, Bucuresti
50681 Sector 5 Strada Barbu Urleanu, Bucuresti
50672 Sector 5 Strada cpt.Vijelie, Bucuresti
50671 Sector 5 Strada prof.dr. Alexandru Vitzu, Bucuresti

Documente: