Educăm copii pentru viitor

Anunț închiriere activități comerciale - licitație deschisă

Anunț închiriere activități comerciale – licitație deschisă

17.04.2019
|

Școala Gimnazială I.G.Duca organizează licitație publică, în ziua de 28 mai 2019, ora 10.00, în vederea atribuirii Contractului de închiriere a spațiului excedentar din cadrul unității de învățământ în scopul derulării unor activități comerciale – bufet.

Încheierea contractului se va face în conformitate cu prevederile Metodologiei de închiriere a spațiilor excedentare, din cadrul unităților  din învățământul preuniversitar de stat, aprobată prin H.C.L.S 5 nr.28/29.11.2012.

Informații  suplimentare puteți afla la nr. de tel 021/410.08.81.