Educăm copii pentru viitor

ANUNȚ privind înscrierea la clasa pregătitoare 2020

ANUNȚ privind înscrierea la clasa pregătitoare 2020

Pentru anul școlar 2020-2021 unitatea  noastră are 50 locuri la clasa pregătitoare.

 


Program de înregistrare și validare a cererilor pentru înscrierea în învățământul primar

PRIMA  ETAPĂ: 04.03. – 23.03.2020

 • = LUNI – JOI ÎNTRE ORELE: 8.00 – 18.00
 • = VINERI ÎNTRE ORELE: 8.00 – 17.00

 

ACTE  NECESARE:

 • = CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL ÎN COPIE  XEROX  ȘI ORIGINAL;
 • = C.I.  PĂRINȚI COPIE XEROX ȘI ORIGINAL;
 • = PĂRINȚII DIVORȚAȚI DEPUN LA ÎNSCRIERE HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ DIN CARE REZULTĂ MODUL ÎN CARE SE EXERCITĂ AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ȘI UNDE A FOST STABILITĂ LOCUINȚA  MINORULUI ( ART. 3 ALIN (2) DIN  OMEC 3277/17.02.2020;
 • = EVALUAREA  DEZVOLTĂRII  PSIHOSOMATICE DOAR PENTRU COPII CARE NU VOR ÎMPLINII 6 ANI PÂNĂ LA DATA DE 31.08.2020.

 

Procedura de sistem privind inscrierea copiilor si constituirea formatiunilor de elevi in invatamantul primar in anul scolar 2020-2021

 

Numarul de Tel Verde 0800816021, va fi disponibil, începând cu data de 24.02.2020, de luni pana joi în intervalul orar 8.00-16.30 si vineri in intervalul orar 8.00 – 14.00

 


PRECIZĂRI IMPORTANTE !

 • = În perioada 04 martie – 23  martie 2020, are loc completarea înregistrarea și validarea datelor cererilor de înscrierea la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021;
 • = Procesarea cererilor se va face în perioada 26 – 31 martie, lista copiilor admiși va fi publicată la avizier și pe site-ul școlii în data de 01 aprilie 2020;
 • = Ordinea înregistrării cererilor nu este criteriu de admitere, (au prioritate cei care locuiesc în circumscripția școlară chiar daca depun cerea în ultima zi de înregistrare);
 • = Extras din OMEC  3277 / 17.02.2020:

art. 13(8): “Unitățile de învățământ informează  părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

art. 15 (1),(2): (1)În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali sunt informați că aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ.

(2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

 • = Criteriile generale ale OMEC 3277/17.02.2020 și criteriile specifice ale unitatii se folosesc pentru departajarea cererilor depuse doar pentru copii care nu au domiciliu în circumscripția  școlară.

Circumscripția  scolară a unității de învățământ Școala Gimnazială „I.G.Duca”

Cod postal

Sector  Denumire strada  
50682 Sector 5 Intrarea Buturugeni Bucuresti
50664 Sector 5 Intrarea Panduri Bucuresti
50658 Sector 5 Soseaua Panduri nr. 2-T (numere  pare) Bucuresti
50652 Sector 5 Soseaua Panduri nr. 7-T (numere impare) Bucuresti
50676 Sector 5 Strada prof. dr. Ion Athanasiu Bucuresti
50589 Sector 5 Strada prof. dr. Victor Babes Bucuresti
50687 Sector 5 Strada Ionita Cegan Bucuresti
50673 Sector 5 Strada Ciuca Mihai, dr. Bucuresti
50578 Sector 5 Strada dr. Dimitrie  Draghiescu Bucuresti
50684 Sector 5 Strada Frunte Lata Bucuresti
50683 Sector 5 Strada cpt. Ion  Garbea Bucuresti
50677 Sector 5 Strada dr. Ion Ghiulamila Bucuresti
50598 Sector 5 Strada prof. dr. Dimitrie Grecescu Bucuresti
50597 Sector 5 Strada dr. Eugen O. Iosif Bucuresti
50686 Sector 5 Strada Iovita Bucuresti
50588 Sector 5 Strada Frederic Jolliot-Curie Bucuresti
50574 Sector 5 Strada  dr. Grigore Romniceanu Bucuresti
50675 Sector 5 Strada dr. Constantin Severeanu, Bucuresti
50674 Sector 5 Strada dr. prof. Anibal Teohari Bucuresti
50595 Sector 5 Strada dr. Tomescu C. Nicolae, Bucuresti
50688 Sector 5 Strada Ion Urdareanu Bucuresti
50681 Sector 5 Strada Barbu Urleanu Bucuresti
50672 Sector 5 Strada cpt.Vijelie Bucuresti
50671 Sector 5 Strada prof.dr. Alexandru Vitzu Bucuresti


Criteriile generale de departajare ale OMEC  3277/17.02.2020

 

Art. 10. – (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți / tutori legal instituiti / reprezentanti legali al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, se  aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare

Nr.

Crt.

Criteriul specific de departajare Documente justificatoare

1

Locul  de muncă  al   parinţilor în circumscriptia  unităţii şcolare.

Adeverință de la locul de munca din care să reiasă adresa.

2

Bunici  cu domiciliu  în circumscripția școlii, iar copilul  se afla în îngrijirea acestora.

Certificat de naștere părinte, copie  C.I. bunici din care să reiasă adresa, declarație părinți/ bunici

3 Părinții sau bunicii, foşti elevi ai şcolii.

Acte de studii doveditoare.

Extras din  OMEC  3277 / 17.02.2020:

Art. 51 – (1) Se interzice unităților de învățământ de stat  să instituie taxe sau să solicite părinților/tutorilor legal instituiți/împuterniciților legali, alte foloase pentru a realiza înscrierea copiilor în clasa pregătitoare.

(2)  Se interzice colectarea sau favorizarea  acțiunii de colectare a unor fonduri materiale sau bănești de la părinții/tutorii legal instituiți /reprezentanți  legali care solicită înscrierea în învățământul primar.