Educăm copii pentru viitor

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual

03.10.2019
|

Școala Gimnazială „I.G. Duca”, cu sediul în București, Șos. Panduri nr. 42, Sector 5, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat prin H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului: administrator de patrimoniu – post vacant, contractual, perioadă nedeterminată.

Condiții de participare la concurs:

  • nivelul studiilor: superioare (îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de inginer/subinginer, economist);
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani.

Data, ora și locul de desfpșurare a concursului:

  • proba scrisă – 25.10.2019, ora 10.00, la sediul instituției;
  • proba practică – 25.10.2019, ora 12.00, la sediul instituției;
  • proba interviu – 25.10.2019, ora 14.00, la sediul instituției.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

Date de contact: secretariatul unității, telefon 021.4100881

Anunțul poate fi descărcat aici.