Educăm copii pentru viitor

Consultare teren multi-sport

Consultare teren multi-sport

26.04.2018
|

ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI

în vederea stabilirii bugetului necesar pentru ”Proiectarea, furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a unui teren multi-sport, acoperit, cu structură metalică (42 x 22 m)

 

Școala Gimnazială I.G. Duca, Șoseaua Panduri Nr. 42, sector 5, București, dorește demararea procesului de achiziție, pentru atribuirea contractului “Servicii de proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune a unui teren multi-sport, acoperit, cu structura metalica (42 x 22 m)„, conform prevederilor legale in vigoare, privind securitatea la incendiu.

Menționam că aceasta nu reprezinta o cerere de oferta, în vederea atribuirii contractului, ci reprezintă o etapa preliminară, de analiză a pieței în vederea stabilirii bugetului necesar, a soluției tehnice și a valorii estimate a viitorului contract de achiziție publică.

Oferta va conține valorile aferente furnizării serviciilor descrise mai sus, în formă tabelară, inclusiv descrierea detaliată a soluției tehnice și componentelor aferente. Operatorii economici trebuie să ne avizați, conform prevederilor legale in vigoare, pentru desfășurarea activităților specifice. Soluția tehnică propusă va asigura un nivel de calitate superior.

Pentru documentarea și întocmirea unei propuneri corecte din punct de vedere tehnic și financiar, autoritatea contractantă organizează, în data de 02.05.2018, ora 12:00, o vizită a amplasamentului, pentru operatorii interesați. Persoana de contact: Tăujan Adina, nr. telefon 0722.396.651.

Ulterior vizitării amplasamentului, operatorii interesați vor transmite soluțiile propuse, până la data de: 04.05.2018.

Documentul poate fi descărcat aici: Consultare piață teren multi-sport.pdf