Educăm copii pentru viitor

INFORMARE

INFORMARE

11.09.2020
|

La Școala Gimnazială „I.G. Duca” din București, Sector 5, procesul de învățământ se va desfășura online în primele două săptămâni ale anului școlar 2020-2021 (14 – 25.09.2020), conform deciziei Consiliului de administrație al unității de învățământ din data de 08.09.2020.