Educăm copii pentru viitor

Programul Euro 200 - sprijin financiar acordat în vederea achiziționării de calculatoare

Programul Euro 200 – sprijin financiar acordat în vederea achiziționării de calculatoare

09.04.2020
|

Cadrele didactice din unitățile de învățământ preuniversitar vor folosi orice mijloc de comunicare pentru a aduce la cunoștința tuturor elevilor posibilitatea achiziționării unui calculator, condițiile necesare pentru primirea unui sprijin din partea statului, precum și calendarul acțiunilor ce trebuie întreprinse, în acord cu prevederile Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 și completată de Hotărârea Guvernului nr. 225/2020.

Comunicarea va fi realizată la nivelul fiecărui colectiv de elevi de către diriginte (învățător). Acesta va furniza și modelul cererii de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator, cerere ce trebuie transmisă până pe data de 17 aprilie 2020 de către elevi/părinți/tutori legali.

Cererile și documentele doveditoare pentru stabilirea eligibilității solicitantului, vor fi depuse exclusiv online, fie la adresa de email scoala146@yahoo.com, fie prin intermediul aplicației WhatsApp a fiecărui diriginte (învățător).

Pentru informații suplimentare accesați link-ul Programului Euro 200.

Descarcă adresa MEC