Educăm copii pentru viitor

Simpozion „ARTA DE A PREDA”

Simpozion „ARTA DE A PREDA”

17.05.2018
|

SIMPOZION – MUNICIPIU

„ARTA DE A PREDA”

Ediţia I

31 MAI 2018

organizat de, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I.G. DUCA”, sector 5, București,

în colaborare cu  

Inspectoratul Şcolar al Municipiului București

Casa Corpului Didactic București

 

GRUP  ŢINTĂ: La acest simpozion vor participa direct sau indirect cadre didactice din grădinițe, școli, licee și cluburile copiilor din învățământul preuniversitar atât din București cât și din țară.

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Scopul simpozionului este schimbul de experienţă privitor la implicarea cadrelor didactice în activităţi cu caracter cultural-artistic, prin intermediul cărora se promovează creativitatea, atitudinea estetică şi care să contribuie la dezvoltarea inclinaţiilor, aptitudinilor şi talentelor elevilor, precum și formarea personalităţii acestora.

OBIECTIVELE  SIMPOZIONULUI:

► Împărtăşirea succeselor obţinute în activitatea didactica;

► Promovarea creativităţii şi originalităţii demersului didactic;

► Diseminarea aspectelor de bună practică legate de managementul educaţional;

► Îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev, școală-comunitate.

LOCUL DESFĂŞURĂRII: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I.G. DUCA”, Șoseaua Panduri 42, Sector 5, București

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:

► 14:00 – 14:30 = festivitate de deschidere;

                           = cuvânt de salut din partea organizatorilor;

► 14:30 – 15:30 = dezbaterea lucrărilor;

► 15:30 – 16:00 = concluzii.

SECŢIUNILE  SIMPOZIONULUI:

Secţiunea  1: Articole, studii, referate, comunicări ştiinţifice privitoare la experienţe didactice inedite, inovaţii în activitatea didactică extrașcolară, forme moderne de organizare a învăţării, care să potenţeze interesele, aptitudinile elevilor, creativitatea şi ingeniozitatea acestora pe teme transdisciplinare „ARTA DE A PREDA”.

responsabil prof. ILĂ-GAŞPAR CARMEN  e-mail: carmeng128@yahoo.com

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

► înscrierea se va face în baza fişei de înscriere (descarcă aici) și a lucrărilor (elaborate în format electronic) la adresa de e-mail carmeng128@yahoo.com, până în data de 29 mai 2018;

► fiecare lucrare poate avea maxim 2 autori;

► lucrarea va conţine 2 – 3 pagini.

CERINŢE  DE  REDACTARE:

► format A4;

► titlul, autorul şi instituţia unde funcţionează – se vor scrie cu font Times New Roman, size 14, Bold;

► tehnoredactare text: Microsoft Office Word 2007, font Times New Roman, size 12 Normal, la 1,5 rânduri, margini egale de 20 mm, text aliniat bloc;

► nu se acceptă lucrări fără diacritice;

Pentru mai multe detalii puteţi contacta:

► persoană de contact:  ILĂ-GAŞPAR CARMEN

► telefon: 0724860400

Regulamentul simpozionului pe teme transdisciplinare „ARTA DE A PREDA”.

LUCRĂRILE PARTICIPANTE LA SIMPOZIONUL „ARTA DE A PREDA” (atât cele susținute în plen, cât și cele trimise pe e-mail vor fi publicate in revista format electronic având ISBN).