Educăm copii pentru viitor

Școala noastră

Pe locul unde se spune ca și-ar fi avut corturile tabăra lui Tudor Vladimirescu, în anul 1933 Primăria sectorului 3 Albastru aloca din fondurile sale un buget special pentru construirea școlii Nr. 50 I.G. Duca. La vremea aceea construirea unui nou edificiu se înscria în politica de lărgire a rețelei școlare, politica promovată de Ministerul Învățământului și Inspectoratului Școlar.

Placa de temelie a clădirii școlii a fost pusă la data de 21 Noiembrie 1934, iar din anul 1935 până la 1 Septembrie 1960, în această clădire a funcționat Școala Nr. 50 băieți I.G. Duca.

Dotată încă de pe atunci cu o cantină modernă amplasată la subsolul edificiului, școala asigura zilnic, sub patronajul Mariei Antonescu, masa de prânz pentru 100 de copii din familiile sărace. În perioada 1942-1943 patrimoniul școlii includea cea mai vastă bibliotecă școlară din șara alcătuită din volume donate de copii și învățători. Elevii scolii mai beneficiau de o importantă colecție de animale sălbatice împăiate donate de Primăria 3 Albastru. Pana la 23 August 1944 școala a funcționat cu 4 clase având în total 10 clase și 280 de elevi. În scoală a funcționat și un curs supra-primar de 3 clase.

De la 23 August 1944 la 1 Septembrie 1948 în scoală a funcționat numai ciclul 1, având clase paralele. Pentru culturalizarea maselor la școală a funcționat Ateneul Popular 13 Septembrie 1848 nume dat în amintirea eroilor pompieri din Dealul Spirei în lupta cu turcii.

La 1 Septembrie 1960 când s-au numerotat din nou unitățile școlare Școala Nr. 26 de băieți a fost transferată cu întreg personalul și arhiva în clădirea din Sos. Panduri Nr. 42 și a primit denumirea de Școala de 8 ani Nr. 146.

În perioada 1960-1971 școala și-a mărit numărul de elevi, ajungând la 1100 cuprinși în clasele I-X, secție serală și învățământ fără frecventa. Având în vedere ca piatra de temelii a clădirii în care funcționează școala a fost pusa de către I.G. Duca, conducerea școlii a făcut demersuri la I.S.M.B. și în anul 1998 școala a primit denumirea de Școala cu clasele I-VIII Nr.146 “I.G.DUCA”.